Επιστημονική Εκδήλωση για το Διαβητικό Πόδι

Keep updated about all events: Subscribe here to receive our newsletters
Note: Event details may change at any time, always check the page of your selected event when planning to attend it.

Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
8 Φεβρουαρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
Οργάνωση:
Διαβητολογικό Κέντρο Ενδοκρινολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Αγγειοχειρουργική Μονάδα Χειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Ιστοσελίδα:
Online Υπηρεσίες
 


Ενημερωτική Εκδήλωση για το Κοινό με τίτλο Διαβητικό Πόδι
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020
Ώρα έναρξης: 10.15
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα
Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
 
Download certificate