9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης

Keep updated about all events

Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
3-5 Δεκεμβρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής:
Αθήνα
Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
Ιστοσελίδα:


Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
 
Download certificate

 

//