9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
3-5 Δεκεμβρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής:
Αθήνα
Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης
Ιστοσελίδα:
Online Υπηρεσίες
 
Newsletters
Social media
 
 


 
 


Η διοργάνωση προγραμματίζεται, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, να πραγματοποιηθεί με δυνατότητα επιλογής φυσικής παρουσίας ή τηλεσυμμετοχής 

Πληροφορίες Εγγραφής
 
Eιδικευόμενοι
Εγγραφή έως 31/10/2020: 50,00€
Εγγραφή μετά την 1η Νοεμβρίου: 100,00€
 
 
Ειδικοί
Εγγραφή έως 31/10/2020:  100,00€
Εγγραφή μετά την 1η Νοεμβρίου: 200,00€
 
Νοσηλευτές – Φοιτητές: Δωρεάν
Σημαντικές Ημερομηνίες:

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων: 15/9/2020
Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων: 15/10/2020
Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 

Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
 
Download certificate