Ενίσχυση της επιχείρησης

NEW DATES -13th Hellenic Polymer Society. International Conference


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
12- 16 Δεκεμβρίου 2021
Τόπος διεξαγωγής:
National Hellenic Research Foundantion
Οργάνωση:
Organization: Hellenic Polymer Society
Under the auspices: European Polymer Federation
Ιστοσελίδα:


Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
X

Due to the current Covid-19 pandemic

EVENTS HAVE BEEN RE-SCHEDULED

We invite you to click here and register in our mailing list so
that we can inform you by newsletters regarding all future events.

 
Download certificate