12ο Συμπόσιο Ομάδων Εργασίας


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
4-6 Σεπτεμβρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Kazarma, Λίμνη Πλαστήρα
Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Χειρούργων Θώρακος Καρδιάς Αγγείων Ε.Ε.Χ.Θ.Κ.Α.<br /> Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ιστοσελίδα:
Online Υπηρεσίες


Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
 
Download certificate