30ο Ετήσιο Συνέδριο: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Παιδιάτρου


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
12-14 Φεβρουαρίου 2021
Τόπος διεξαγωγής:
Ιωάννινα
Οργάνωση:
Διοργάνωση:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής
Τομέας Υγείας του Παιδιού

Σε συνεργασία:
Σωματείο Αρωγοί Πρόληψης και Θεραπείας Παιδικών Νοσημάτων

Ιστοσελίδα:
Online Υπηρεσίες
 
Newsletters


Η εγγραφή είναι Δωρεάν

Υποβολή Περιλήψεων
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 11 Οκτωβρίου 2020

Θα αξιολογηθεί από τον ΠΙΣ για χορήγηση Μορίων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
 
Download certificate