Πολυσυστηματική διαχείριση της νόσου COVID-19


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
20 Φεβρουαρίου 2021
Τόπος διεξαγωγής:
Διαδικτυακό Σεμινάριο
Οργάνωση:
Οργάνωση
Ιατρική Εταιρεία Ιωαννίνων 
 
σε συνεργασία
Α’ Παθολογική Κλινική και τη Μονάδα Λοιμωδών Νόσων του ΠΓΝΙ
 
Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: 
Αντιπρόεδρος:
Γεn. Γραμματέας:
Ταμίας:  
Ειδ. Γραμματέας:  
Μέλη:     

Χαράλαμπος Μηλιώνης
Γεώργιος Καλαμπόκης
Ιωάννης Γουδέβενος
Πέτρος Τζίμας
Παναγιώτης Κοραντζόπουλος
Αικατερίνη Παντελή
Θωμάς Τζίμας

Ιστοσελίδα:
Κατεβάστε:
Online Υπηρεσίες
 


Η εγγραφή είναι Δωρεάν
Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
 
Download certificate