ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΜΒΡΥΩΝ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ "ΚΥΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
12 Ιανουαρίου 2021
Τόπος διεξαγωγής:
Live Webinar
Οργάνωση:
ΣΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π.Α
Ιστοσελίδα:
Online Υπηρεσίες
 
 


Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
 
Download certificate