Ενίσχυση της επιχείρησης

Hot Spots στην Γαστρεντερολογία και Ηπατολογία


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
25 & 26 Φεβρουαρίου 2022
Τόπος διεξαγωγής:
Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Οργάνωση:

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΟΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


Ιστοσελίδα:
Online Υπηρεσίες
 


Δυνατότητα παρακολούθησης στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών με φυσική παρουσία:

Η εγγραφή είναι Δωρεάν - Οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί (Ειδικοί & Ειδικευόμενοι) καλούνται να αποστείλουν το αίτημά τους στο σύνδεσμο που έχει αναρτηθεί.

Ενδέχεται ο Αριθμός να είναι Περιορισμένος (σύμφωνα με τις οδηγίες των Υγειονομικών πρωτοκόλλων για τη διεξαγωγή συνεδρίων).
Δυνατότητα εγγραφής με φυσική παρουσία θα διατίθεται μόνο σε Ιατρούς (Ειδικούς και Ειδικευόμενους) σύμφωνα με τα μέτρα και τους κανόνες που θα ορίζονται στο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ της Επιστημονικής Εκδήλωσης

Το Οργανωτικό - Συντονιστικό Γραφείο σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα θέσεων θα επιβεβαιώσει τη συμμετοχή.

Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
X

Due to the current Covid-19 pandemic

EVENTS HAVE BEEN RE-SCHEDULED

We invite you to click here and register in our mailing list so
that we can inform you by newsletters regarding all future events.

 
Download certificate