ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ: Βελτιώνοντας την Έκβαση


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
11 & 12 Νοεμβρίου 2022
Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα & Διαδικτυακά
Οργάνωση:
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Υπό την αιγίδα των:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ιστοσελίδα:


Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
X

Due to the current Covid-19 pandemic

EVENTS HAVE BEEN RE-SCHEDULED

We invite you to click here and register in our mailing list so
that we can inform you by newsletters regarding all future events.