15η Ηπατο-Γαστρεντερολογική Εκδήλωση


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
22-24 Σεπτεμβρίου 2023
Τόπος διεξαγωγής:
Ιωάννινα
Οργάνωση:
Ινστιτούτο Εσωτερικής Παθολογίας Ηπατο-Γαστρεντερολογίας (ΙνΕΠΗΓ)
Επιστημονική Οργάνωση: Γαστρεντερολογική Κλινική Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Υπό την αιγίδα: Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία
Ιστοσελίδα:


Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα
Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
X

Due to the current Covid-19 pandemic

EVENTS HAVE BEEN RE-SCHEDULED

We invite you to click here and register in our mailing list so
that we can inform you by newsletters regarding all future events.