Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι & Σύγχρονες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Παθολογία


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
28 - 30 Σεπτεμβρίου 2023
Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιωάννινα
Οργάνωση:
Ιατρική Εταιρεία Ιωαννίνων

Σε συνεργασία:

Α' & Β' Παθολογικές Κλινικές & Μονάδα Λοιμωδών Νόσων Π.Γ.Ν.Ι.
Ιστοσελίδα:
Κατεβάστε:
Online Υπηρεσίες
Social media


Όλες οι πληροφορίες θα ανακοινωθούν στην επίσημη σελίδα του Συνεδρίου
Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
X

Due to the current Covid-19 pandemic

EVENTS HAVE BEEN RE-SCHEDULED

We invite you to click here and register in our mailing list so
that we can inform you by newsletters regarding all future events.