Κοιλιοκάκη και συνοδά αυτοάνοσα νοσήματα


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
14 Μαΐου 2023
Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Grand Serai, Ιωάννινα
Οργάνωση:


Υπό την αιγίδαΠεριφέρεια Ηπείρου

Δήμος Ιωαννίνων

 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ιστοσελίδα:
Online Υπηρεσίες
Newsletters


 
Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν συντόμα
Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
X

Due to the current Covid-19 pandemic

EVENTS HAVE BEEN RE-SCHEDULED

We invite you to click here and register in our mailing list so
that we can inform you by newsletters regarding all future events.