Στα βήματα του Αείμνηστου Καθηγητή Μωυσή Ελισάφ: Ημερίδα Διαταραχές Οξεοβασικής Iσορροπίας και Ηλεκτρολυτών