Διαγνωστικοί Αλγόριθμοι και Σύγχρονες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στην Παθολογία: Από την Εμφάνιση Συμπτωμάτων και Σημείων στις Θεραπευτικές Αποφάσεις