Πανελλήνια Επιστημονική Εκδήλωση Πυρηνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
27-29 Σεπτεμβρίου 2024
Τόπος διεξαγωγής:
ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ.Α.Κ ΙΣΤΟΡΙΚO ΑΡΧΕIΟ ΗΠΕΙΡΟΥ Κάστρο, Iωάννινα
Οργάνωση: