ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΙΦΝΕ Ανοιχτή Ενημερωτική Εκδήλωση για το κοινό


Event information

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
19 Μαΐου 2024
Τόπος διεξαγωγής:
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Αμερικάνικη Σχολή Κλασσικών Σπουδών
Οργάνωση:
Ιστοσελίδα:


Σημείωση
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE
X

Due to the current Covid-19 pandemic

EVENTS HAVE BEEN RE-SCHEDULED

We invite you to click here and register in our mailing list so
that we can inform you by newsletters regarding all future events.